Jogérvényesítési lehetőségek

9. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy az Ötletkuckó Webáruház üzemeltetője tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő a Reklamációs adatlap kitöltésével

A termékek esetleges minőségi kifogását, cseréjét, visszavételét(stb) csak a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásával és visszaadásával tudjuk érdemben rendezni.

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Őtletkuckó Hobbybolt - Juhász József EV.

3300 Eger,Céhmesterek udvara 9.

E-mail: otletkucko@gmail.com

Fax: + 36 36 / 423102

Telefon: + 36 36 / 423102

Ügyfélszolgálatunk a hozzá írásban érkezett panaszt 7 munkanapon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az Ötletkuckó Webáruház üzemeltetője az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.
telefonszám: +36 36 515 598, Telefax: +36 36 323 587
e-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu

  • Ha a fogyasztóvédelmi sérelmünket megpróbáljuk békéltető testület közreműködésével rendezni, akkor vegyük fel a kapcsolatot a területileg illetékes testülettel:

Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
(36) 416-660/105
hkik@hkik.hu

  • Bírósági eljárás kezdeményezése:

Egri Járásbíróság
Cím: 3300 Eger, Barkóczy u. 3.
Levelezési cím: 3301 Eger Pf.:119
Központi telefonszám: +36 36 411 147

Európai online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

A vállalkozás e-mail címe: otletkucko@gmail.com

A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/