Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Ötletkuckó Webáruház-Juhász József  EV.

Levelezési cím: 3300 Eger Céhmesterek udvara 9.

Telefonszám: +36-36/423102 +36-30/4763102

E-mail cím: otletkucko@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.

Heves Megyei Fogyasztóvédelem telefonszám: +36 36 515 598, Telefax: +36 36 323 587

Heves Megyei Fogyasztóvédelem e-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu

  • Ha a fogyasztóvédelmi sérelmünket megpróbáljuk békéltető testület közreműködésével rendezni, akkor  vegyük fel a kapcsolatot a területileg illetékes testülettel:

Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
(36) 416-660/105
hkik@hkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése

          Egri Járásbíróság

               Cím

3300 Eger, Barkóczy u. 3.

               Levelezési cím

3301 Eger Pf.:119

               Központi telefonszám

+36 36 411 147